Javno zdravljeLjudska pravaSVETeme

Dvostruki kriteriji EU: Iako zabranjene, više od 40 opasnih kemikalija nesmetano se plasiraju na tržište

Na testu licemjernosti, EU je ponovno pala. Naime, iako su brojne kemikalije koje se koriste pri proizvodnji pesticida zabranjene na području EU i država članica, one se nesmetano od strane mnogih proizvođača plasiraju na tržište prema trećim zemljama. Apsurd je tim veći što zatim EU uvozi proizvode koji sadrže upravo zabranjene supstance. Osim toga, EU sebe prividno štiti zabranjujući štetne pesticide, ali nemaju problem s njihovim izvozom zemljama izvan EU što u konačnici ponovno pronađe put natrag do Europe.

Ivan Vilibor Sinčić je povodom navedene problematike podržao zajedničku izjavu grupe zastupnika u Europskom parlamentu (Draft statement_Final) pod nazivom “Dvostruki standardi EU u pristupu opasnim pesticidima” upućenog Europskoj komisiji. U dijelu Izjave tako stoji: “Mi, dolje potpisani zastupnici u Europskom parlamentu pozivaju Europsku komisiju na zabranu izvoza pesticida koji su zabranjeni u EU radi njihovih štetnih učinaka na zdravlje i okoliš, te na zabranu uvoza prehrambenih proizvoda proizvedenih izvan EU, a koji sadrže ove opasne kemikalije”. Isto tako, naglašavaju kako “EU već ima jedne od najstrožih zakona u svijetu po pitanju pesticida te da je već zabranila ili strogo ograničila korištenje brojnih pesticida za koje je utvrđeno da uzrokuju ozbiljnu štetu ljudskom zdravlju i okolišu, ali da istovremeno svejedno postoje brojne kompanije koje slobodno izvoze ove štetne proizvode za uporabu u zemljama izvan EU”. Također ističu da “EU i dalje dozvoljava uvoz agrikulturnih proizvoda koji sadrže zabranjene pesticide”.

U Izjavi se mogu pronaći zabrinjavajući podaci o uvozu i izvozu opasnih kemikalija, poput 2018. godine kada su države članice EU izvezle više od 81.000 tona pesticida koji u sebi sadrže kemikalije zabranjene za upotrebu. Čak 41 kemikalija se tako nesmetano plasirala na tržište u jednoj godini, prema podacima izvješća koji stoji u Izjavi. Stoga se tako u Izjavi također napominje da mnoge države, prema kojima se vrši izvoz ovih kemikalija poput Brazila ili Južne Afrike, nemaju adekvatnu regulaciju niti kapacitete za kontrolu kemikalija koje dobivaju uvozom.

Kao član ENVI-ja (Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane) i zastupnik u EU parlamentu, dužnost mi je i moralna obveza podržati svaki prijedlog, izjavu, rezoluciju i ostale legislativne akte kojima se štite ljudska prava, zdravlje i okoliš”, rekao je Sinčić, te zaključio kako je žalosno i tragično da usprkos aktualnim zabranama i dokazima o štetnosti određenih kemikalija, i dalje postoji intencija plasiranja takvih supstanci na tržište i da bi takvu praksu trebalo momentalno zaustaviti i osuditi.

Back to top button