AntikorupcijaDeklaracija za kunuSVETeme

Ivan Vilibor Sinčić: proces ulaska u eurozonu može se zaustaviti!

Dana 05.12.2019. održana je Konferencija na temu „Deklaracija o položaju kune“ na kojoj su govornici bili zastupnik u europskom parlamentu i predsjednik stranke Živi zid Ivan Vilibor Sinčić, prof. dr. sc. Luka Brkić, Vilim Ribić, dipl. oec., prof. dr. sc. Drago Jakovčević, prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky te Vlasta Krpetić Meić, mag. iur.

Ivan Vilibor Sinčić otvorio je konferenciju kazavši da je Vlada Andreja Plenkovića započela procese ulaska u eurozonu te nastavlja riječima „Zato sam ja jako zahvalan što smo danas ovdje jer ako mi ne kažemo drugu stranu priče i predstavimo ovo što smo sročili na papir, onda to nitko drugi u ovom društvu neće“, također je rekao da su politika i ekonomija nerazdvojive i to je jedna od glavnih teza ove konferencije, a što se tiče Eura on je nastao na ideji da će se bolje živjeti i da će svima biti bolje, da će biti veći rast BDP-a i manja nezaposlenost, ali se to nije dogodilo. Cijela stvar je krivo krenula jer se prvo se radio drugi korak pa onda prvi.

Prvo se krenulo u ekonomske integracije koje su dosegle određeni stupanj, s ne u političke integracije koje su počecima.

Mislilo se da će euro ujediniti Europu oko zajedničkih ciljeva, međutim dogodilo se da se Europa sve više razjedinjavala, tako da je došlo do potkopavanja tzv. europskih vrijednosti: radničkih prava diljem Europe, ugroze socijalne države pa i same demokracije

Uspoređujući Europu sa SAD-om od 2007. do 2015. vidimo da je rast Europe je stagnirao na oko 0% dok je SAD narastao za 15%, a treba napomenuti da je došlo do efekta dodatnog raslojavanja na siromašne i bogate, do polarizacije društva.

Dr. Luka Brkić rekao je da je euro izuzetno važna tema i da je daleko bitnije da se raspravlja o toj temi nego o drugoj, trećoj, četvrtoj poreznoj reformi. Također je izjavio da se od nacionalnih država ne može napraviti nova nacionalna država i to je temeljni problem eura i jedinstvene valute. Europa bi trebala odgovoriti na fundamentalna pitanja gdje će i kamo će sa sobom, kako će postati glavni akter na sistemskoj razini i u suparništvu sa SAD, tj. kako postati globalni igrač, od ekonomske politička sila i kako spriječiti da Europa ne postane samo zemljopisni pojam.

Vilim Ribić izjavio je da Europska unija nema kamo da se ona ne može sada vratiti nazad i poništiti neke svoje prethodne institucije i temelje. I zato treba pridobivati zemlje u kojima ne postoji dovoljna razina svijesti za ulazak u eurozonu jer je to politička legitimacija održanja eurokratskih struktura u Europskoj uniji. Pitanje je na koji način reagirati u vrijeme ekonomskih poremećaja, tko će brinuti o nama kada dođe do toga?

I kada imamo vlastitu valutu onda imamo rješenje i deklaracija je dobro napisana te se u njoj spominju tri instrumenta u takvim slučajevima: kamatne stope, tečaj i fiskalni stimulansi. Ulaskom u eurozonu mi kao država izgubili smo svaki oslonac i svaku mogućnost da sami sebe izvlačimo iz krize. I jedino što će Hrvatska moći napraviti kada upadne u ekonomsku krizu je da će smanjivati plaće, a to se pokazalo u potpunosti neefikasno i u potpunosti krivo

Glavni hrvatski čovjek i najvažniji hrvatski čovjek za budućnost je čovjek koji nema nikakav izborni legitimitet – guverner Hrvatske narodne banke koji će sjediti u Europskoj centralnoj banci gdje će se donositi odluke o tečajevima, kamatnim stopama i ako tamo bude preglasan, a bit će jer je Hrvatska mala, a Njemačka velika, onda će biti situacija da će kamatna stopa biti ona koja će odgovarati tržištu od 80 milijuna a, ne od 4 milijuna ljudi, zaključio je Ribić.

Drago Jakovčević rekao je da monetarna politika ne može biti neovisna te bi ju trebao definirati Sabor. Sa stručnim tijelima. A oni koji provode monetarnu politiku, HNB bi trebali imati slobodu u izboru instrumenata za dosezanje tih ciljeva i to je ključ. Suverenitet je zastava, himna, policija, vojska i novac. Da li je novac danas bitniji od bilo kojeg vatrenog oružja, od bilo kakve oružane sile? Ako je odgovor točan, pa zašto se onda odričemo takvoga suvereniteta.

Prof. dr. sc. Dominik Vuletić rekao je da je osnovni, tj. glavni problem Europe euro. U slučaju kada imamo monetarnu integraciju, a eurozona to jest, koja nije optimalno valutno područje, koja ne zadovoljava kriterije za to optimalno valutno područje – događa se da zemlje koje su razvijene se razvijaju bolje i brže u odnosu na zemlje periferije i upravo se to događa u Europskoj uniji. Dok eurozona nije optimalno valutno područje zemlje periferije se razvijaju sporije od zemalja središta , to je poput gravitacije , ekonomska zakonitost i u takvim uvjetima ne možemo nadomjestiti, prevladati jaz između zemalja periferije u odnosu na zemlje središta, što znači da smo vječito u ovim uvjetima osuđeni na zaostajanje.

Prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky rekla je da se ulaskom i potpisivanjem pakta o stabilnosti i rastu gubi mogućnost kontrole nad proračunskim deficitom i ne postoji onda mogućnost da se ulaže dodatno u neke socijalne programe u programe za zapošljavanje jer će država nad tim izgubiti kontrolu.

Na samom kraju konferencije Ivan Vilibor Sinčić je rekao da vjeruje da se proces ulaska u eurozonu može zaustaviti te da je borba tek počela.

Predstavljena je i Deklaracija o položaju kune koju su osim govornika među ostalima potpisali;

prof.dr.sc. Neven Šerić

prof.dr. sc. Nedeljko Bosanac

akademik dr.sc. Zvonimir Baletić

akademik dr.sc. Stjepan Zdunić

doc.dr.sc. Lidija Dujmović Lenart

mr. Davor Banović, dipl.oec.

Slavko Kulić i mnogi dr.

Naša borba tek počinje. Nakon što je iza Ivana stala struka, vrijeme je da stane i politika.

Back to top button