ParlamentPlenarnaSVEVideo

Pijemo i jedemo plastiku i dolazi do kontaminacije sveg života na zemlji

U okolišu se plastika usitnjava na sve manje i manje dijelove - mikroplastiku pa i još manje dijelove - nanoplastiku koja ulazi u sve pore života.

“Danas ćemo teško naći plažu, šumu, livadu pa i vrh planine bez komada otpada.

Otpad se nalazi, nažalost i u spiljama i jamama na kilometar dubine kao i na dnu mora koja sve više liče na smetlišta. Najgora od svega je, naravno, plastika koja je teže razgradiva.

U okolišu se ona usitnjava na sve manje i manje dijelove – mikroplastiku pa i još manje dijelove – nanoplastiku koja ulazi u sve pore života. Doslovno pijemo i jedemo plastiku i dolazi do kontaminacije sveg života na Zemlji.

Najveći udar na bioraznolikost u skorije vrijeme svakako je otpad od Covid krize, odnosno prije svega govorim o maskama. Govorim o bilijunima i bilijunima, tisućama i tisućama milijardi maski koje su korištene u ovoj krizi.

Mnoge od njih završit će u okolišu. Dolazi do uništavanja života u moru, ali i na kopnu. Prema znanstvenim istraživanjima samo jedna maska u jednome danu može ispustiti nekoliko stotina tisuća plastičnih mikrovlakana koja dalje kontaminiraju sve oko sebe.

Ovo su, nažalost, strašne posljedice krive politike u Covid krizi, bazirane više na kultu mišljenja i dogmi nego na stvarnoj znanosti i znanstvenoj potpori i istraživanjima.”

Ivan Vilibor Sinčić
Back to top button