Javno zdravljeOdboriParlamentSVETemeVideoVoda za sve

Sinčić o glifosatu i endokrinim disruptorima: „Nadam se da ćemo u bližoj budućnosti uzgajati hranu bez otrova“

Na posljednjem sastanku Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) koji je održan 15. listopada na temu „Europska strategija za kemikalije“, Ivan Vilibor Sinčić javio se za riječ, prilikom čega je zatražio odgovor presjedavajućeg, komisionara Virginijusa Sinkevicijusa u svezi pesticida glifosata i endokrinih disruptora.

Ivan Vilibor Sinčić:

„U ovom trenutku pesticid glifosat odobren je od strane bivše Komisije sve do 2022. Poznato je kako je glifosat kancerogen i kao takav opasan za ljude i životinje. Svjedoci smo i mnogih slučajeva tužbi protiv tvtke Bayer (Monsanto) kao vodećeg proizvođača ovog pesticida. Nadam se kako svi dijelimo zajedničku viziju da ćemo u bližoj budućnosti uzgajati hranu bez otrova. Nastavno na endokrine disruptore, svojevremeno sam proučavao publikacije EPRS-a (europarlamentarni centar za istraživanje) pa ako krenete proučavati to područje, shvatiti ćete da jako malo znamo o njima te da su mnogi od njih jedva ili uopće nisu regulirani. Moramo zaštiti stanovništvo Europe od ovog otrova! Stoga me zanima, što ćete Vi kao komisionar za vrijeme trajanja Vašeg mandata poduzeti po pitanju ove problematike?“

Odgovor komisionara Sinkevicijusa prekinut je od strane Pascal Canfina, predsjednika Odbora ENVI uz obrazloženje kako je vrijeme sastanka isteklo. Stoga, odgovor koji je Ivanu Viliboru Sinčiću upućen nije cjelovit, a u dijelu koji je komisionar Sinkevicijus izložio kao odgovor jasna je potvrda o tome kako se veoma malo zna o endokrinim disruptorima. Ta spoznaja, koja je došla od strane visoko pozicionirane osobe, komisionara zaduženog za ovu tematiku je u najmanju ruku kontroverzna, s obzirom kako su endokrini disruptori aktualni i u upotrebi, a nedostaju mnoge i ključne informacije o njihovim karakteristikama.

Kao što je rečeno, mnogi endokrini disruptori nisu uopće regulirani zakonodavstvom, te je potrebno izvršiti znanstveni, ali i politički pritisak na Odbor, Parlament i Komisiju ne bi li demistificirali stupanj štete koji oni izazivaju po okoliš, zdravlje ljudi i životinja te sukladno tome intervenirali zakonskom regulacijom i nadzorom upotrebe tih tvari dok ne bude prekasno.

Back to top button