AntikorupcijaNeionizirajuće zračenjeSVETemeVideo

Sinčić u Eko zoni HRT-a: Razvoj tehnologije da, ali ne pod cijenu zdravlja ljudi i ekosustava

Prijedlog Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. trebao bi uskoro ići u javnu raspravu. Među četiri posebna cilja je i uvođenje 5G mreže.

Od prvih mobitela 1G tehnologije kojima se mogao ostvariti samo neki zvučni prijenos razvijali su se novi sustavi sve do današnje 4G tehnologije pametnih telefona, tableta i Wi-Fi-ja. Rade na frekvencijama nižim od 3 gigaherca, što je već područje mikrovalova, no jesu li proizvođači radili studije o njihovu utjecaju na naše zdravlje?

Dr. Goran Ivkić, specijalist neurolog na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, kaže da su određene studije vezane za prethodnu tehnologiju 4G, 3G rađene praktički na plastičnim modelima na kojima se mjerio samo termografski utjecaj grijanja tog uređaja na tom području. Te je rekao da su zračenja u spektru mikrovalova i da rade na istom principu kao mikrovalna pećnica.

“Ti valovi su već prilično u području mikrovalova, dakle, mi mikrovalke svi imamo u svojim kućama. Stavite unutra hranu i stisnete, upalite, vidite što će se dogoditi s hranom. Ovi valovi dolaze u područje vrlo visokih snaga valova, giga područje, a mikrovalke rade u tom području.“, kazao je Ivkić.

Također tvrdi da se bazne stanice za 3G i 4G tehnologiju nalaze na visokim stupovima, dok bi za 5G tehnologiju zbog kratkoće i jačine valova trebalo zgusnuti količinu prijemnika i odašiljača koji bi se mogli nalaziti na svakih 100 metara. A takav sustav funkcioniranja zahtijeva milijune novih 5G baznih stanica na zemlji i oko 50 000 novih satelita u svemiru, od kojih je do sada je lansirano oko njih 400.

Godine 1998. Međunarodna komisija za zaštitu od neoionizirajućeg zračenja, odnosno ICNIRP na engleskom, definirala preporuke koje se odnose samo na to kako izbjeći opekotine i podražavanje živaca, a ne i za biološke učinke. Inače ICNIRP je jedna privatna, samoizabrana i samoproglašena organizacija koja se proglasila ekspertnom grupom sa znanstvenom misijom. Dakle, ne radi se o tijelu koje je dio Svjetske zdravstvene organizacija ili UN-a. Ta grupa je nakon 20 godina revidirala te granice. Revizija je izašla u ožujku ove 2020. godine, s tim da ih je u stvari potvrdila i zauzela stav da su dokazani jedino toplinski učinci, da još nema dovoljno dokaza bioloških učinaka.

Prof. dr.sc. Krešimir Pavelić, dekan medicinskog fakulteta Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli komentirao je da je napravljeno oko 500 studija i objavljeno oko 2 000 znanstvenih radova o negativnim učincima. To su učinci na naše gene, stvaranje tzv. slobodnih radikala kisika, smetnje u pamćenju, te čitav niz negativnih efekata. Da problema ima ukazuje činjenica da je američka administracija za lijekove i hranu, dakle FDA i američko društvo za pedijatriju dali su preporuku odnosno ustanovili su da starija tehnologija može biti štetna i ograničili su uporabu mobilnih telefona djeci u SAD-u.

Robert Markušić, ing.med. radiologije iz Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja kaže da zbog izloženosti zračenju mogu nastati simptomi kao što su glavobolja, nesanica, depresija, tjeskoba, sterilitet te genotoksičnost.

Ono što je zanimljivo u smislu netermičkih efekata je istraživanje koje je radio prof. Adlkofer i to je projekt koi je rađen u više europskih institucija i kojeg je financirala sama EU koji je pokazao veću genotoksičnost 3G signala u odnosu na 2G signal. Ta se genotoksičnost odnosno oštećenje gena ili promjene na stanicama mogu odnositi i na ljude i životinje. Upozoravajuće je istraživanje na pčelama gdje je u košnicu pčele stavljen mobitel i pčele su imale problema s ulaskom u te košnice odnosno su ga izbjegavale obzirom na prisutnost mobitela. Isto tako primjećena je dezorjentiranost i povratak u košnicu u prisutnosti zračenja. Ono što je još registrirano je da nastaje problem kod izlijeganja matica iz ličinki.

Već sada je u gotovo 380 gradova diljem svijeta 5G tehnologija u komercijalnoj uporabi-od Južne Koreje, Kine, SAD-a preko Australije do Španjolske, Njemačke i Finske. No građani diljem svijeta počinju reagirati, a pod njihovim pritiskom i lokalne vlasti.

Europarlamentarni zastupnik Ivan Vilibor Sinčić izjavio je da postoji inicijativa 252 znanstvenika upućena UN-u i institucijama Europe koja poziva te institucije da uzmu u obzir tisuće nezavisnih istraživanja koja govore da postoje biološki učinci neionizirajućeg elektromagnetskog zračenja. Taj su apel uputili još prije 5 godina ujedno tražeći strože standarde zaštite. Sinčić je naveo kao primjer švicarske kantone od kojih je najpoznatija Geneva, koji nisu htjeli promijeniti svoje standarde zaštite, i podići dozvoljene razine zračenja te čime je uvođenje 5G mreže postalo tehnički nemoguće. Također imamo primjer brojnih gradova u Italiji koji traže moratorij dok se ne dokaže sigurnost- poput Rima i Firenze. A Bruxelles je rekao da dok se ne ispitaju zdravstveni učinci građani Bruxellesa neće bit eksperimentalni zamorci na tu novu tehnologiju. I naravno imamo primjere nekoliko hrvatskih gradova prije svega Hvara i Biograda na moru.

“Europski parlament nije donio nikakvu odluku o uvođenju 5G tehnologije. Ono što se spominje često je konferencija u Talinu iz 2017. gdje su se predstavnici ministarstava, to je bila ministarska konferencija naziva Making 5G Success for Europe, dogovorili kako 5G treba uvesti i kako oni daju političku podršku tome. U Hrvatskoj se taj sastanak nažalost tumači kao pravna obveza da se to mora uvesti, a to nije točno.”, kazao je Sinčić.

Zdravko Anđel, dipl. iur., predsjednik Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja kazao je kako je notorna činjenica da je elektromagnetsko zračenje kancerogen agens i da je ono od Svjetske zdravstvene organizacija postavljeno u grupu tzv. 2B agens zajedno s ispušnim plinovima i brojnim sojevima papilloma virusa.

“Zakon o elektroničkim komunikacijama je propisao da se planiraju bazne stanice koje su samostojeće i ne spominje antenske private. Dakle, oni su slobodni i za jednu i drugu stranu sukladno drugim propisima. A jedan od tih propisa koji je u Zagrebu regulirao postavljanje baznih stanica su prostorni planovi koje je donijela zagrebačka Skupština. Dakle, to pravo lokalne samouprave u konkretnom slučaju zagrebačke Skupštine se ne može ograničiti temeljem tog propisa jer je područje prostornog planiranja dano u nadležnost lokalnoj samoupravi.”, zaključio je Anđel.

Međutim, zbog potrebe za skidanjem što veće količine podataka u što kraćem vremenu, ali i profitom telekomunikacijske tvrtke širom svijete nastoje implementirati bežičnu mrežu pete generacije-5G. Do 2025. profit globalnog 5G tržišta iznosio bi oko 250 milijardi dolara.

Osijek je zaključkom Vlade odabran za prvi hrvatski 5G grad. HAKOM je osim Osijeku izdao privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 3,6 GHz (gigaherca) za potrebe tehničkog ispitivanja 5G tehnologije na područjima  Zagreba, Samobora, Sv. Nedjelje, zračne luke Franjo Tuđman, Rijeke, Splita, otoka Krka, Dubrovnika, Hvara, Novalje, Jastrebarskog, Raba, Bjelovara, Novske i Varaždina.

Mr. sc. Ankica Kosovec Krželj, dipl. ing. el. iz Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja kaže da je industrija na saslušanju u američkom Kongresu priznala da ne postoji ni jedno istraživanje o biološkim učincima 5G mreže, tj. da se ne zna je li štetno ili nije štetno. Industrija tvrdi da nema dokaza o štetnosti što je s jedne strane i točno jer nema nikakvih istraživanja.

Upravo zato su preporuke znanstvenika koji su istraživali učinke na ranijim tehnologijama kako se ne bi smjela uvoditi ova tehnologija bez ozbiljnih znanstvenih istraživanja.

“Ako pogledamo razine iz našeg pravilnika tada je za javne površine govorimo o gustoći toka elektromagnetskog vala 8,9 vata po kvadratnom metru. Ta ista granica u Bruxellesu iznosi 24 milivata po m2, a u Beču i Parizu 10 milivata po m2 i ako uspoređujemo onda vidimo da su te razine kod nas 890 puta više.”, kazala je gđa. Kosovec Krželj.

U Zagrebu po članku 44. GUP-a iz 2016. g. na koji je HAKOM dao pozitivno mišljenje, osim nižih granica zračenja od 66 milivata po kvadratnom metru za gustoću toka elektromagnetskog vala propisano i da bazna stanica mora biti najmanje 12m viša od najviše zgrade u okrugu od 100m. Međutim, prema analizi aktivista Živog zida u Zagrebu je na uzorku od 105 baznih stanica njih više od 90% postavljeno nelegalno.

Zanimljivo je i da je Hrvatska jedina država u Europskoj uniji  u kojoj za postavljanje baznih stanica nije potrebna građevinska dozvola, već ih teleoperater postavlja na temelju glavnog projekta, neovisno radi li se o 4G ili 5G mreži. Također, prema istom pravilniku investitor za postavljenje tih baznih stanica mora pribaviti i suglasnost  Ministarstva zdravstva kao i odobrenje za njihovu uporabu. Budući da su kod nas granice zračenja vrlo visoke i ne trebaju dozvole za nadogradnju mreže, lako se može postaviti 5G tehnologija.

U Hrvatskoj je na snazi Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture. U pisanom odgovoru HAKOM-a stoji: “Ona propisuje da se u dokumentima prostornog uređenja antenski prihvati ne planiraju na razini točno određenih lokacija u grafičkom dijelu plana, nego prostorni plan mora predvidjeti mogućnost postavljanja tih prihvata i ne ograničavati ih ni na koji način uz obvezno poštovanje Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja i Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja.”

U Državnom inspektoratu Republike Hrvatske tvrde: “Ako se tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi povreda Zakona o zaštititi od neionizirajućeg zračenja i Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja sanitarni inspektor ovlašten je privremeno ili trajno zabraniti djelatnost, uporabu ili promet izvora neoionizirajućeg zračenja, narediti mjerenje razine tog zračenja te pokrenuti prekršajni postupak ako se ti izvori upotrebljavaju ili stavljaju u promet bez propisanih dozvola.“

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine tvrdi kako Zakon o gradnji za pojedine građevine i radove određene Pravilnikom o jednostavni građevinama propisuje kako je potrebno ishoditi uporabnu dozvolu koju izdaje mjerodavno upravno tijelo velikog grada, Grada Zagreba odnosno županije mjerodavno za poslove graditeljstva za građevine na svojem području. Za građevine izgrađene na teritoriju Zagreba mjerodavan je gradski ured koji mora provjeriti usklađenost s GUP-om Zagreba.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaključuje kako će se u početnoj fazi koristiti postojeći stupovi/antenski prihvati, a dodatne lokacije će ovisiti o konfiguraciji mreže operatora. Ovisno o projektima koji će se provoditi u suradnji s lokalnim zajednicama i gradovima, npr. projekt pametne regulacije prometa, moguće je da će se male ćelije kratkog dometa postavljati na semaforima kako bi se dobila puna funkcionalnost mreže i odziv u realnom vremenu.

Prema nekim istraživanjima više od 80 posto prijenosa podatkovnog prometa koji treba tako velike brzine, odvija se u zatvorenom prostoru. I može se osigurati putem širokopojasnih optičkih mreža koje nemaju nikakav štetni zdravstveni učinak. To su, među ostalim, trenutačno skidanje filmova, e-javne usluge, online nastava i bankarstvo. U udruzi HUZEZ smatraju da se 5G mreža nameće jer su one optičke  operaterima skuplje. I da završimo riječima europarlamentarca Sinčića – Razvoj tehnologije da, ali ne pod cijenu zdravlja ljudi i ekosustava.

Back to top button