AntikorupcijaJavno zdravljeKampanjeLjudska pravaSVE

Udruženi građani EU od Komisije traže donošenje zakona koji potiču slobodu, transparentnost i odgovornost

Posljednjih nekoliko godina svjedočili smo velikom kršenju ljudskih prava u vidu prisilnog korištenja nesigurnih eksperimentalnih cjepiva. Da bi stvar bila gora, sve odluke su donošene iza zatvorenih vrata i u privatnim razgovorima između farmaceutskih korporacija i europskog političkog vrha.

Građani udruženi u inicijativi Trust and Freedom (Povjerenje i Sloboda) zatražili su od Europske komisije donošenje regulacija koji potiču slobodu, transparentnost, odgovornost i individualni angažman unutar EU. Cilj ovih regulacija je uspostavljanje i jačanje kontrole i ravnoteže, osiguravajući da institucije EU-a reagiraju na potrebe i interese pojedinaca dok istovremeno podržavaju naša ljudska prava sadržana u Povelji o temeljnim pravima EU-a.

Posljednjih nekoliko godina svjedočili smo velikom kršenju ljudskih prava u vidu prisilnog korištenja nesigurnih eksperimentalnih cjepiva. Ljudima je nametnuto opetovano cijepjenje ako žele sudjelovati u bilo kakvim društvenim aktivnostima. Cjepivima im je uvjetovana i sama egzistencija, jer bez potvrde da ste u sebe uzrigali eksperimentalne proizvode farmacetskih korporacija, vi niste mogli otići na posao. Da bi stvar bila gora, sve odluke su donošene iza zatvorenih vrata i u privatnim razgovorima između farmaceutskih korporacija i europskog političkog vrha.

Sve odluke su donošene iza zatvorenih vrata.

Upravo iz tih razloga, građani su se udružili u namjeri da zaštite svoja prava i onemoguće buduće pokšaje napada na zdravlje, slobodu i dostojanstvo ljudi.

Inicijativu Trust and Freedom svojim potpisom mogu podržati svi građani EU, a od Komisije se traži

1: Podržavanje ljudskog dostojanstva i priznavanje informiranog pristanka.

Građani traže pravni akt o definiciji informiranog pristanka, promičući ljudsko dostojanstvo i slobodu. Naglasak se stavlja na sljedeće:

A) Poštivanje individualne autonomije i integriteta: Promicanje temeljnih načela individualne autonomije, integriteta i zabrane nehumanog i ponižavajućeg postupanja u medicinskom kontekstu. Informirani pristanak znači da svaki pojedinac ima pravo donositi informirane odluke u vezi sa svojom zdravstvenom skrbi i mogućnostima liječenja za sebe i svoju djecu.

B) Očuvanje slobodnog pristanka u svim okolnostima: Slobodan pristanak ključan je u kontekstu istraživanja (klinička ispitivanja) i liječenja, čak i tijekom hitnih slučajeva. Ova temeljna načela ne mogu se suspendirati, iz bilo kojeg razloga. Iznimke nisu dopuštene. Informirani pristanak treba biti slobodan, bez nepotrebnog pritiska ili prisile.

C) Pružanje točnih, razumljivih i dostupnih informacija: pacijentima se moraju pružiti točne i dostupne informacije o njihovim zdravstvenim stanjima, dostupnim tretmanima te potencijalnim rizicima i koristima. Transparentna komunikacija između zdravstvenih radnika i pacijenata je neophodna.

D) Sveobuhvatno razumijevanje kliničkih ispitivanja i medicinskih postupaka: pacijenti bi trebali u potpunosti razumjeti prirodu, svrhu, rizike i potencijalne dobrobiti kliničkih ispitivanja, medicinskih postupaka ili tretmana kako bi donosili odluke na temelju dobrih informacija.

E) Priznavanje prava na odbijanje ili povlačenje pristanka: Pojedinci imaju pravo odbiti ili povući pristanak u bilo kojem trenutku svog medicinskog putovanja bez suočavanja s neopravdanim pritiskom ili prisilom. Pružatelji zdravstvenih usluga trebaju poštovati i poštovati odluke pacijenata.

2: Povećanje transparentnosti i osnaživanje građana

Tražimo se uvođenje pravnog akta koji povećava transparentnost i pristup informacijama u procesima donošenja odluka u EU:

A) Zahtijevanje veće transparentnosti pozivanjem na objavljivanje dnevnih redova, zapisnika sa sastanaka, internih izvješća, e-mailova i SMS-ova.

B) Otkrivanje aktivnosti lobiranja uspostavom javnog registra imena lobista (ne samo organizacija) i njihove interakcije sa službenicima EU.

C) Zabrana tajnih sastanaka: dužnosnici EU ne bi trebali sami sudjelovati na tajnim i tajnim sastancima; trebaju biti prisutni predstavnici građana te lokalni, nacionalni i europarlamentarci.

D) Procjena javnog interesa nad privatnim interesom: Trebalo bi uspostaviti mehanizme za procjenu prevage javnog interesa nad privatnim interesom, posebno u vezi s poslovnim tajnama koje mogu utjecati na ciljeve javne politike kao što je javno zdravstvo.

E) Utvrđivanje sankcija za kršenja: treba uvesti učinkovite sankcije i kazne za službenike EU koji krše ova pravila.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button