Javno zdravljeLjudska pravaNeionizirajuće zračenjeSVETeme

Upit Europskoj komisiji raskrinkao laži hrvatskih institucija o obvezi uvođenja 5G mreže

Nekoliko mjeseci nakon apela Ivana Vilibora Sinčića prema 576 gradova, općina i županija, Grad Osijek postao je prvi grad u Hrvatskoj koji se hvali implementacijom 5G mreže.

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 22. sjednici održanoj 11. listopada 2019. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju nominacije Grada Osijeka za 5G grad (KLASA: 910-04/19-01/25 URBROJ:2158/01-01-19-10).

Nakon upita poslanog Gradu Osijeku o tome tko je donio Odluku o uvođenju 5G mreže, u odgovoru Grada Osijeka stoji:

“Europska komisija donijela je 5G for Europe: An Action Plan (Akcijski plan 5G za Europu) u kojem je između ostalog propisano, da svaka pojedina država članica mora do kraja 2020.g. imati minimalno jedan „5G grad“, tj. minimalno jedan grad u kojem je omogućeno pružanje komercijalnih 5G usluga. Za prijavu grada, odnosno gradova prema Europskoj komisiji nadležno je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) priprema popis gradova potencijalnih kandidata za 5G hrvatski grad koji će dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na daljnje postupanje”.

Na upit Ivana Vilibora Sinčića kao člana Odbora za okoliš, zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) u EP, o tome kakvo je službeno stajalište EU o deklaraciji ministara telekomunikacija iz Tallinna 2017. pod nazivom “Making 5G a succes for Europe“, čijim se planom realizacije predviđa uvođenje 5G u barem jedan grad u svakoj članici 2020. g., dobiven je službeni odgovor u ime Europske komisije, kako uvođenje 5G ima političku podršku, ali za zemlje članice ne predstavlja nikakvu zakonsku pravnu obavezu.

Odgovor Europske komisije opovrgava konstataciju Grada Osijeka (koji se u odgovoru referira na nadležnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture) o obvezi uvođenja 5G mreže, što je još jedan u nizu dokaza o lažima i obmanjivanju javnosti i građana od strane hrvatskih institucija.

Back to top button